Harcerki
Pierwsze zastępy harcerek zaczęły powstawać nieformalnie w ciągu osiemnastu miesięcy od publikacji Scouting for Boys Roberta Baden-Powella w styczniu 1908 r. Najwcześniej odnotowaną grupą był dziewczęcy zastęp „Kukułek" założony w lecie 1908 r. przez uczennicę z Glasgow, Allison Cargill. Początkowo zastęp nie miał nadzoru, jeśli nie liczyć panny Cargill, która jako założycielka została wybrana przywódczynią zastępu. Jednak jesienią 1909 r. zastęp przeszedł pod skrzydła I Drużyny Skautów w Glasgow, a jego harcmistrzem został William B. Heddow. Dziewczętom pozwolono nosić skautowski pas i odznaki oraz chustę I Drużyny Glasgow i często zapraszano je do udziału w skautowskich wyprawach w sobotnie popołudnia do Acre Wood na Maryhill. Tam uczestniczyły w wyścigach, ćwiczyły się w rozpalaniu ognisk itp.
Idea kobiecego skautingu została oficjalnie sformułowana w artykule A Scheme for Girl Guides w „Scout Headąuarters Gazette" z listopada 1909 r. Przyczynił się do tego fakt, że na wrześniowym zlocie skautowskim w „Crystal Palące" pojawiły się trzy harcerki z pierwszej drużyny Pinkney'sGreen Girl Scouts, których istnienie Baden-Powell musiał, chcąc nie chcąc, zauważyć. Pierwotnie nie miał on zamiaru rozciągać ruchu skautowskiego na dziewczęta, żeby nie narażać go na śmieszność. Ale do 1909 r. w Wielkiej Brytanii zarejestrowano już ponad 6 tys. skautów płci żeńskiej (większość z nich musiała ukrywać swoją płeć, podając inicjały zamiast pełnych imion). Nie było więc innego wyjścia - oczywiście
z wyjątkiem masowego wykluczenia - jak tylko wcielić je do oddzielnej drużyny o programie odpowiednim dla dobrze wychowanej młodej damy epoki edwardiań-skiej. Pomysł ten natrafił na opór ze strony dziewcząt. Nie chciały bowiem zostać sprowadzone do roli kur domowych w harcerstwie, które - jak to pisał Baden--Powell - „pozwoli im być lepszymi matkami i druhnami następnego pokolenia". Musiały jednak podporządkować się komitetowi pań stworzonemu na początku 1910 r. pod kierownictwem siostry założyciela ruchu, Agnes Baden-Powell. Śmiałe męskie zajęcia opisane w Scouting for Boys zostały zastąpione nauką opatrywania chorych i parzenia herbaty (nowa umiejętność dla wielu dziewcząt, przyzwyczajonych do służby). Obozowanie pod namiotami zakwestionowano początkowo jako niestosowne, potem jednak ten zakaz zelżał. Zastępowe były bowiem zdania, że dziewczęta muszą nauczyć się radzić sobie pod gołym niebem.
 

oferuje obrączki ślubne Ring4You.

oferowane przez Diaxor są wyjątkowe.