Jachty
Pierwsze znane jachty to sześć żaglowych okrętów, które wzięły udział w wodnym festynie urządzonym 17 marca 1580 r. w Amsterdamie na cześć księcia Wilhelma I Orańskiego. Pierwotnie jaghts były małymi, szybkimi okrętami żaglowymi służącymi do eskorty statków handlowych płynących do Portugalii albo na Bałtyk. Nie wiadomo, kiedy po raz pierwszy wykorzystano je do celów rekreacyjnych czy sportowych; chociaż już na początku XVII wieku używano ich w dorocznych paradach admiralskich w Amsterdamie. Był to rodzaj widowiska z elementami współzawodnictwa: wykonywano manewry według sygnalizacji flagowej i staczano na niby bitwę morską.
Jacht parowy: pierwszy, którego pojawienie odnotowano, był 400-tonowy „Menai", zbudowany dla Thomasa Assheton-Smitha w 1829 r. Dwa lata wcześniej Royal Yacht Club (poprzednik Royal Yacht Sąuadron), którego Assheton-Smith był głównym członkiem, próbował przeciwdziałać wszelkim tego rodzaju szpetnym zjawiskom na morzu, postanawiając:
Każdy członek klubu, który zastosuje do swojego jachtu napęd parowy, będzie tym samym zdyskwalifikowany i wyłączony z klubu.
Zirytowany tym, co uważał za bezpodstawne wtrącanie się w osobiste wybory, Assheton-Smith w geście sprzeciwu zbudował „Menai" i zrezygnował z członkostwa w klubie.
 

oferuje obrączki ślubne Ring4You.

oferowane przez Diaxor są wyjątkowe.