Jazz
Uważa się, że pierwszy zespół jazzowy założył czarny muzyk Buddy Bolden w Nowym Orleanie około 1900 r. Poza Boldenem, grającym na trąbce, zespół składał się z kornetu, klarnetu, puzonu, skrzypiec, gitary, kontrabasu i bębnów. Zdaniem muzyka Budda Scotta „Bolden chodził do kościoła i stamtąd wzięła się jego jazzowa muzyka".
Czy Bolden był twórcą jazzu, czy nie, historycy mogą oceniać tylko na podstawie
świadectw ludzi, którzy go znali i słyszeli. Istnieje wszakże ważny dokument w postaci nagrania próbki jego stylu. Nagranie zrobił w latach trzydziestych Bunk Johnson. Przywłaszczając sobie wiele z muzyki marszowej i ragtime'u, muzyka Boldena ma jednak, jak się zdaje, charakterystyczny rytm, dzisiaj kojarzony z czystym jazzem. Muzyka Boldena była zapewne tylko jednym stadium w ewolucji tej formy, ale jeśli za początki jazzu uznać dawne formy minstreli i tradycyjną muzykę murzyńską, to Bolden byłby od nich o krok dalej. Zespół Boldena grał w Nowym Orleanie do 1907 r., kiedy jego lider oszalał i oddano go do przytułku.
Instrumentacja jazzowa: pierwszy opublikowano utwór Jelly Roli Blues Fer-dinanda Josepha „Jelly'ego Roiła" Mortona, w Chicago, w 1915 r. Morton, który uważał się za twórcę jazzu, twierdził, że pierwszy jazzowy utwór - New Orleans Blues - napisał w roku 1902. Jelly Roli Blues skomponował w 1905 r.
Pochodzenie samego słowa jazz nie jest jasne. Morton twierdził, że stworzył ten termin w 1902 r., aby odróżnić własną muzykę od ragtime'u. Historycy uważają, że nowy styl nie miał osobnej nazwy mniej więcej do 1916 r., kiedy to pojawił się na północy USA, w Chicago. Natomiast zdaniem lidera zespołu George'a Morrisona, znano go w Kolorado co najmniej pięć lat wcześniej. W czerwcu 1962 r„ nagrywając dla Gunthera Schullera w jego Denver Studio swoje wspomnienia związane z wczesnym jazzem, Morrison wspominał:
Po raz pierwszy usłyszałem słowo jazz około 1911 r. Tak, kiedy się ożeniłem, to słowo właśnie wchodziło. Dobrze to pamiętam, bo w 1911 r., kiedy po raz pierwszy się ożeniłem i grałem do tańca, to właśnie graliśmy jazz. Na moim małym fordzie T miałem taki znak z kluczem, pięciolinią, nutami i wszystkim, na zielono, złoto i czarno, miałem go po obu stronach mojego samochodu na stopniu: „George Morrison i jego jazzowa orkiestra".
W druku słowo jass pojawiło się po raz pierwszy w „Chicago Herald" 1 maja 1916 r., w odniesieniu do zespołu Johnny'ego Steina. Zdając sprawę z obławy przeprowadzonej w „Schiller' s Cafe" przez grupę straży obywatelskiej zwanej Przymierzem Antyknajpowym (Anti-Saloon League), gazeta opisywała, jak sześćdziesiąt nieustraszonych strażniczek weszło do nocnego klubu i zorientowało się, że nikt ich tu nie usłyszy:
Skrzekliwy śmiech pijanych kobiet zlewał się z odrażającym wrzaskiem importowanej z Nowego Orleanu Grupy Jassowej (Jass Band).
Słowo to pisano w taki sposób do czasu, kiedy „New York Times" w numerze z 15 stycznia 1917 r. wydrukował reklamę z napisem „The Jasz Band". Pozostałe „s" odpadło w reklamie drukowanej w tej gazecie 2 lutego 1917 r.: The First Eastern Appearance of the Famous Original Dixieland JAZZ BAND (Pierwszy na Wschodzie występ znanego, oryginalnego zespołu jazzowego z Dixieland). Grupę utworzył rok wcześniej w czerwcu członek „Dixie Jass Band" Steina, pokłóciwszy się z liderem.
 

oferuje obrączki ślubne Ring4You.

oferowane przez Diaxor są wyjątkowe.