Język obcy
Pierwsze nagrane lekcje języka obcego to „Oryginalny kurs językowy" dra Rosenthala, wydany na pięćdziesięciu woskowych cylindrach w 1893 r. przez Międzynarodowy Instytut Języków w Londynie i w Nowym Jorku, we współpracy z Columbia Phonograph Co. Do nagrań dołączony był zestaw napisanych tekstów i not objaśniających, a w cenie kursu zawarte było prawo do osobistej korespondencji z drem Rosenthalem.
 

oferuje obrączki ślubne Ring4You.

oferowane przez Diaxor są wyjątkowe.